RVO heeft nieuwe budgetoverzichten bekendgemaakt voor een aantal onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten. Het betreft de onderdelen Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, afgekort DEI+, Hernieuwbare energietransitie, ofwel HER+, Topsector Energiestudies Industrie en Versnelde klimaatinvesteringen industrie

DEI+

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 8 juli is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 126.600.000 € 20.543.571 € 76.355.578 € 29.700.851

DEI+-thema aardgasvrij

Voor het DEI+-thema Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen is er een apart budgetoverzicht. Dit onderdeel is ook van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 8 juli is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 9.000.000 € 0 € 813.884 € 8.186.116

DEI+-regeling circulaire economie

De DEI+-regeling circulaire economie is voor projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie nodig hebben. Dit onderdeel is van 15 juni 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 8 juli is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 19.000.000 € 0 € 20.854.560 € 0

HER+

Dit onderdeel staat open van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 8 juli is als volgt uit:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 50.000.000 € 0 € 846.348 € 49.153.652

Topsector Energiestudies Industrie

Dit onderdeel staat open van 18 januari 2021 tot en met 7 september 2021 voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 8 juli is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 8.000.000 € 1.753.919 € 3.122.913 € 3.123.168

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

De regeling is van 1 september 2020 tot en met 14 december 2021 geopend voor het indienen van aanvragen. In mei 2021 werd bekendgemaakt dat het beschikbare budget was overtekend. Subsidie aanvragen kan nog steeds, omdat mogelijk niet alle al ingediende aanvragen subsidie krijgen toegekend.

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 28.000.000 € 18.889.076 € 21.873.172 € 0