RVO heeft nieuwe budgetoverzichten bekendgemaakt voor een aantal onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten.

Het gaat om de onderdelen Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, afgekort DEI+, Hernieuwbare energietransitie, ook wel HER+, Topsector Energiestudies Industrie, afgekort TSE-studies Industrie en Versnelde klimaatinvesteringen industrie.

DEI+

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken is op 26 juli als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 126.600.000 € 46.419.319 € 56.400.518 € 23.780.163

DEI+-thema aardgasvrij

Voor het DEI+-thema Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen is een apart budgetoverzicht. Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken is op 26 juli als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 9.000.000 € 164.840 € 849.530 € 7.985.630

DEI+-regeling circulaire economie

De DEI+-regeling circulaire economie is voor projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie nodig hebben. Dit onderdeel is van 15 juni 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken is op 26 juli als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 19.000.000 € 0 € 25.784.575 € 0

HER+

Dit onderdeel is van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken is op 26 juli als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 50.000.000 € 0 € 6.927.475 € 43.072.525

TSE-studies Industrie

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 september 2021, opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken is op 26 juli als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 8.000.000 € 1.878.443 € 4.095.660 € 2.025.897

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

Het doel van de regeling is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland.

De regeling is van 1 september 2020 tot en met 14 december 2021 geopend voor het indienen van aanvragen. Begin mei 2021 bleek dat het beschikbare budget was overtekend. Subsidie aanvragen kan echter nog steeds, omdat mogelijk niet alle al ingediende aanvragen subsidie krijgen toegekend.

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 28.000.000 € 2.025.897 € 14.700.105 € 0