RVO heeft nieuwe budgetoverzichten voor een aantal onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten bekendgemaakt.

Het gaat om de onderdelen Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, afgekort DEI+, Hernieuwbare energietransitie, ofwel HER+, Topsector Energiestudies Industrie, TSE-studies Industrie en Versnelde klimaatinvesteringen industrie.

DEI+

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 9 augustus 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 126.600.000 € 46.902.874 € 62.614.230 € 17.082.896

DEI+-thema aardgasvrij

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. Voor het DEI+-thema Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen is er een apart budgetoverzicht, dat er momenteel als volgt uitziet:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 9.000.000 € 164.840 € 5.538.813 € 3.296.347

DEI+-regeling circulaire economie

Voor de DEI+-regeling circulaire economie (voor projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie nodig hebben) is van 15 juni 2021 tot en met 7 januari 2022 een apart budget opengesteld. De stand van zaken van dit budget op 9 augustus is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 19.000.000 € 1.314.037 € 24.423.611 € 0

HER+

Dit onderdeel is van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 9 augustus 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 50.000.000 € 0 € 8.742.118 € 41.257.882

TSE-studies Industrie

Dit onderdeel staat open van 18 januari 2021 tot en met 7 september 2021. De stand van zaken op 9 augustus 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 8.000.000 € 2.044.078 € 5.061.801 € 894.121

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

De regeling is van 1 september 2020 tot en met 14 december 2021 geopend voor het indienen van aanvragen. Begin mei 2021 werd er gemeld dat het beschikbare budget van € 28 miljoen was overtekend. Subsidie aanvragen kan echter nog steeds, omdat mogelijk niet alle al ingediende aanvragen subsidie krijgen toegekend.

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 28.000.000 € 22.700.101 € 13.085.605 € 0

Het doel van de regeling is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland.