RVO heeft nieuwe budgetoverzichten voor een aantal onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten bekendgemaakt.

Het gaat om de onderdelen Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, afgekort DEI+, Hernieuwbare energietransitie, ofwel HER+, Topsector Energiestudies Industrie, afgekort TSE-studies Industrie, en Versnelde klimaatinvesteringen industrie.

DEI+

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 23 augustus 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 126.600.000 € 46.902.874 € 60.665.744 € 19.031.382

DEI+-thema aardgasvrij

DEI+-thema Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. Er is een apart budgetoverzicht. De stand van zaken op 23 augustus 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 9.000.000 € 164.840 € 5.932.777 € 2.911.383

DEI+-regeling circulaire economie

De DEI+-regeling circulaire economie is voor projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie nodig hebben. Dit onderdeel is van 15 juni 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 23 augustus 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 19.000.000 € 1.483.531 € 26.753.437 € 0

HER+

Dit onderdeel is van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 23 augustus 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 50.000.000 € 0 € 8.742.118 € 41.257.882

TSE-studies Industrie

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 september 2021 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 23 augustus 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 8.000.000 € 2.528.146 € 5.697.868 € 0

Voor de nieuwe openstelling van dit onderdeel is een nieuw budget van € 7,5 miljoen beschikbaar. De nieuwe openstelling is van 15 september 2021 tot en met 14 december 2021 opengesteld voor het indienen van aanvragen.

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

Het doel van de regeling is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland.

De regeling is van 1 september 2020 tot en met 14 december 2021 geopend voor het indienen van aanvragen. Het oorspronkelijke budget voor deze openstelling bedroeg € 28 miljoen, maar dit bedrag is verhoogd naar € 82 miljoen. Ook het maximum subsidiebedrag verhoogd naar € 15 miljoen.

De stand van zaken op 23 augustus 2021 is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 82.000.000 € 24.200.101 € 12.208.165 € 45.591.734