RVO heeft nieuwe budgetoverzichten voor een aantal onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten bekendgemaakt.

Het gaat om de onderdelen Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, afgekort DEI+, en Hernieuwbare energietransitie, ofwel HER+, en Versnelde klimaatinvesteringen industrie.

DEI+

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 6 september is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 126.600.000 € 46.902.874 € 56.957.830 € 22.739.296

DEI+-thema aardgasvrij

Voor het DEI+-thema Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 6 september is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 9.000.000 € 164.840 € 6.874.166 € 1.960.994

HER+

Dit onderdeel is van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 6 september is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 50.000.000 € 0 € 12.175.375 € 37.824.625

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

Het doel van de regeling is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland.

De regeling is van 1 september 2020 tot en met 14 december 2021 geopend voor het indienen van aanvragen.

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 82.000.000 € 24.532.844 € 11.869.422 € 45.597.734