RVO heeft nieuwe budgetoverzichten bekendgemaakt voor een aantal onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten.

Het gaat om de onderdelen Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, afgekort DEI+, Hernieuwbare energietransitie, ook wel HER+, en Topsector Energiestudies Industrie, afgekort TSE-studies Industrie.

DEI+

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 16 oktober is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 126.600.000 € 52.021.511 € 56.778.380 € 17.800.109

DEI+-thema aardgasvrij

Voor het DEI+-thema Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, dat eveneens van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 is opengesteld voor het indienen van aanvragen, is er een apart budgetoverzicht, dat er op 16 oktober 2021 als volgt uitziet:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 9.000.000 € 687.587 € 8.999.797 € 0

Het budget is overtekend, maar het is mogelijk dat niet alle ingediende aanvragen gehonoreerd worden. Daarom kan men nog steeds aanvragen.

DEI+-regeling circulaire economie

Voor de DEI+-regeling circulaire economie, voor projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie nodig hebben, is van 15 juni 2021 tot en met 7 januari 2022 een apart budget opengesteld. De stand van zaken op 16 oktober is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 19.000.000 € 4.276.517 € 20.267.567 € 0

Het budget is overtekend, maar het is mogelijk dat niet alle ingediende aanvragen gehonoreerd worden. Daarom kan men nog steeds aanvragen.

HER+

Dit onderdeel is open van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken op 16 oktober is als volgt uit:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 50.000.000 € 758.698 € 13.992.424 € 35.248.878

TSE-studies Industrie

Bij dit onderdeel, dat open staat van 15 september 2021 tot en met 14 december 2021, ziet de stand van zaken is op 16 oktober is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 7.500.000 € 0 € 4.015.874 € 3.484.126