RVO heeft nieuwe budgetoverzichten bekendgemaakt voor een aantal onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten.

Het gaat om de onderdelen Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, afgekort DEI+, Hernieuwbare energietransitie, ook wel HER+ genoemd, Topsector Energiestudies Industrie, ofwel TSE-studies Industrie) en Versnelde klimaatinvesteringen industrie. Bij al deze onderdelen gaat het om de stand van zaken op 1 november 2021.

DEI+

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 126.600.000 € 52.242.103 € 67.193.480 € 7.164.417

DEI+-thema aardgasvrij

Voor het DEI+-thema Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen is er een apart budgetoverzicht. Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 is opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 9.000.000 € 687.587 € 9.197.347 € 0

Het budget is overtekend, maar het is mogelijk dat niet alle ingediende aanvragen gehonoreerd worden. Daarom kan men nog aanvragen indienen.

DEI+-regeling circulaire economie

Voor de DEI+-regeling circulaire economie, voor projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie nodig hebben is een apart budget opengesteld. Dit onderdeel is van 15 juni 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 19.000.000 € 8.603.988 € 17.052.434 € 0

Het budget is overtekend, maar het is mogelijk dat niet alle ingediende aanvragen gehonoreerd worden. Daarom kan men nog aanvragen indienen.

HER+

Dit onderdeel is opengesteld van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 50.000.000 € 1.659.963 € 14.374.851 € 33.965.186

TSE-studies Industrie

Dit onderdeel is van 15 september 2021 tot en met 14 december 2021 opengesteld voor het indienen voor aanvragen. De stand van zaken is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 7.500.000 € 0 € 4.480.094 € 3.019.906

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

Het doel van de regeling is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland.

De regeling is van 1 september 2020 tot en met 14 december 2021 geopend voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 82.000.000 € 28.547.959 € 20.646.160 € 32.805.881