RVO heeft nieuwe budgetoverzichten voor een aantal onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten bekendgemaakt.

Het gaat om de onderdelen Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, afgekort DEI+, Hernieuwbare energietransitie, ofwel HER+, Topsector Energiestudies Industrie, afgekort TSE-studies Industrie en Versnelde klimaatinvesteringen industrie.

DEI+

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken is op 20 november 2021 als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 126.600.000 € 52.371.703 € 68.744.693 € 5.483.604

DEI+-thema aardgasvrij

Voor het DEI+-thema Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen is er een apart budgetoverzicht. Dit onderdeel is eveneens van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken is op 20 november 2021 als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 9.000.000 € 929.527 € 5.049.516 € 3.020.957

DEI+-regeling circulaire economie

Voor de DEI+-regeling circulaire economie, voor projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie nodig hebben, is van 15 juni 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld. De stand van zaken is op 20 november 2021 als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 19.000.000 € 14.117.723 € 9.860.649 € 0

Het budget is overtekend, maar het is mogelijk dat niet alle ingediende aanvragen geaccepteerd worden. Daarom kan men nog steeds aanvragen.

HER+

Dit onderdeel is van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken is op 20 november 2021 als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 50.000.000 € 1.659.963 € 9.776.698 € 38.563.339

TSE-studies Industrie

Dit onderdeel is van 15 september 2021 tot en met 14 december 2021 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken is op 20 november 2021 als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 7.500.000 € 0 € 4.821.384 € 2.678.616

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

De regeling is van 1 september 2020 tot en met 14 december 2021 geopend voor het indienen van aanvragen. Het doel van de regeling is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland. De stand van zaken is op 20 november 2021 als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 82.000.000 € 32.168.919 € 18.250.113 € 31.580.968