RVO heeft nieuwe budgetoverzichten bekendgemaakt voor een aantal onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten. Het betreft de onderdelen Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, afgekort DEI+, Hernieuwbare energietransitie, ofwel HER+, en Topsector Energiestudies Industrie, ofwel TSE-studies Industrie.

DEI+

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen.
De stand van zaken op 14 juni is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 126.600.000 € 15.624.685 € 102.752.994 € 8.222.321

DEI+-thema aardgasvrij

DEI+-thema Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. Er is een apart budgetoverzicht.
De stand van zaken op 14 juni is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 9.000.000 € 0 € 461.720 € 8.538.280

HER+

Dit onderdeel is van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen.
De stand van zaken op 14 juni is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 50.000.000 € 0 € 1.710.809 € 48.289.191

TSE-studies Industrie

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 september 2021 opengesteld voor het indienen van aanvragen.
De stand van zaken op 14 juni is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 8.000.000 € 1.677.260 € 2.449.916 € 3.872.824