RVO heeft nieuwe budgetoverzichten bekendgemaakt voor een aantal onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten.

Het gaat om de onderdelen Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, afgekort DEI+, Hernieuwbare energietransitie, ofwel HER+, Topsector Energiestudies Industrie, ook wel TSE-studies Industrie genoemd en Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie.

DEI+

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken is op 17 mei 2021 als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 126.600.000 € 7.856.554 € 108.202.225 € 10.541.221

DEI+-thema aardgasvrij

Voor het DEI+-thema Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, dat eveneens van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 is opengesteld voor het indienen van aanvragen.

Er is een apart budgetoverzicht. De stand van zaken is op 17 mei 2021 als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 9.000.000 € 0 € 461.720 € 8.538.280

HER+

Dit onderdeel staat open van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022.

De stand van zaken is op 17 mei 2021 als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 50.000.000 € 0 € 1.710.809 € 48.289.191

TSE-studies Industrie

Dit onderdeel staat open van 18 januari 2021 tot en met 7 september 2021. De stand van zaken is op 17 mei 2021 als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 8.000.000 € 841.313 € 2.768.586 € 4.390.101

Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie

De regeling is van 1 september 2020 tot en met 14 december 2021 geopend voor het indienen van aanvragen. De stand van zaken is op 17 mei 2021 als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 28.000.000 € 16.043.193 € 22.983.500 € 0

Begin mei 2021 werd er gemeld dat het beschikbare budget van € 28 miljoen inmiddels al was overtekend. Subsidie aanvragen kan echter nog steeds, omdat mogelijk niet alle al ingediende aanvragen subsidie krijgen toegekend.