RVO heeft nieuwe budgetoverzichten voor een aantal onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten bekendgemaakt.

Het gaat om de onderdelen Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, ofwel de DEI+, en Hernieuwbare energietransitie, afgekort HER+. Bij beide onderdelen gaat het om de stand van zaken op 26 december 2021.

DEI+

Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen.

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 126.600.000 € 63.020.765 € 89.604.866 € 0

Het budget is overtekend, maar het is mogelijk dat niet alle ingediende aanvragen gehonoreerd worden. Daarom kan men nog steeds aanvragen.

DEI+-thema aardgasvrij

Voor het DEI+-thema Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen is er een apart budgetoverzicht. Dit onderdeel is van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen.

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 9.000.000 € 1.296.785 € 4.301.927 € 3.401.288

DEI+-regeling circulaire economie

Voor de DEI+-regeling circulaire economie, voor projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie nodig hebben, is van 15 juni 2021 tot en met 7 januari 2022 opengesteld.

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 19.000.000 € 14.561.036 € 4.298.346 € 140.618

HER+

Dit onderdeel staat van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 opengesteld voor het indienen van aanvragen.

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 50.000.000 € 2.492.830 € 6.305.872 € 41.201.299