NWO heeft een nieuwe call bekendgemaakt in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Het betreft de call ‘Transitie naar een circulaire en emissievrije bouw’.

Het doel van deze oproep is om opening te realiseren en handelingsperspectieven te ontwikkelen die helpen bij de transitie van de bouwsector, en op de eerste plaats aan ‘renovatieprojecten’. Kennisinstellingen en maatschappelijke partijen worden opgeroepen tot het gezamenlijk ontwikkelen van kennisketenbrede, interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen die zijn gericht op deze maatschappelijke transitie.

Voor de oproep is een budget van € 2.865.000 beschikbaar. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 20 januari 2022. Volledige aanvragen kunnen tot en met 9 juni 2022 worden ingediend.