De Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 opslag en vervoer is bekendgemaakt. Het doel van de regeling is om subsidie te verstrekken voor opslagactiviteiten van detailhandelaren en van vuurwerkbedrijven en ook voor vervoersactiviteiten van vuurwerkbedrijven vanwege het tijdelijk vuurwerkverbod door COVID-19.

  • Subsidie voor vervoersactiviteiten door vuurwerkbedrijven voor aanvullend vervoer voor de opslag in een opslaglocatie van het onverkochte eindejaarsvuurwerk.
  • Subsidie voor opslagactiviteiten bedraagt € 0,63 per kilogram onverkocht eindejaarsvuurwerk op 1 februari 2021 in een opslaglocatie opgeslagen dat daar tot en met 31 augustus 2021 blijft opgeslagen.
  • Subsidie voor vervoersactiviteiten bedraagt de in de periode van 13 november 2020 tot 1 februari 2021 voor aanvullend vervoer aantoonbaar gemaakte kosten vermenigvuldigd met een factor twee.

Aanvragen kunnen van 1 oktober 2021 tot en met 18 oktober 2021 worden ingediend. Het totale beschikbare budget is € 16 miljoen.