De provincie Drenthe heeft de Subsidieregeling stimulering CO2-reductie mkb en oplossingen netcongestie bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is om een financiële bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van de provincie Drenthe en om praktische bezwaren weg te nemen bij het verwezenlijken van duurzame energieopwekking en energiebesparing.

De subsidie voor een advies onder categorie 1 (alternatieve aansluitmogelijkheden in situaties waarbij realisering van elektriciteitsopwekprojecten belemmeringen ondervinden van de transportschaarste op het elektriciteitsnetwerk) bedraagt een maximum van € 4500. De subsidie voor een advies onder categorie 2 (de haalbaarheid van duurzame energieopwekking en gebouwgebonden energiebesparing) bedraagt een maximum van € 1500.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. In totaal is € 170.000 subsidie te verdelen.