De provincie Utrecht heeft de Uitvoeringsverordening MKB Innovatiestimulering Topsectoren provincie Utrecht bekendgemaakt. Het doel van deze regeling is het stimuleren van innovatie in het Utrechtse midden- en kleinbedrijf.

De subsidie voor haalbaarheidsprojecten bedraagt een maximum van € 20.000. De aanvraagperiode voor haalbaarheidsprojecten loopt van 20 april 2021 tot en met 9 september 2021.

De subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten bedraagt een maximum van € 350.000 per R&D-samenwerkingsproject. De aanvraagperiode voor R&D-samenwerkingsprojecten loopt van 1 juni 2021 tot en met 9 september 2021.

Voor 2021 is er een subsidieplafond van € 3.277.680, waarvan € 819.000 voor haalbaarheidsprojecten en € 2.458.680 voor R&D-samenwerkingsprojecten.