De Subsidieregeling mkb innovatiestimulering R&D-samenwerking Noord-Nederland 2021 is bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren. In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die deelnemen aan een R&D-samenwerkingsverband.

Aanvragen kunnen van 1 juni 2021 tot en met 9 september 2021 worden ingediend. Het subsidieplafond bedraagt € 2 miljoen, waarvan maximaal € 1 miljoen voor R&D-samenwerkingsprojecten van meer dan € 200.000 subsidie.