MIT Zuid-regeling

De Subsidieregeling mkb innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025 is officieel bekendgemaakt.

Het doel van deze regeling is het stimuleren van innovatie door het midden- en kleinbedrijf in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. De regeling bestaat uit de volgende paragrafen:

  1. Haalbaarheidsproject
    Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemingen voor projecten gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Aanvragen kunnen worden ingediend van 20 april tot en met 9 september. Het subsidieplafond is € 3.630.060.
  1. R&D-samenwerkingsproject
    Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van ten minste twee mkb-ondernemingen voor projecten gericht op het uitvoeren van een R&D-samenwerkingsproject. Aanvragen kunnen in 2021 worden van 1 juni tot en met 9 september. Het subsidieplafond is € 8.470.140.

MIT-haalbaarheid Noord-Nederland 2021

De Subsidieregeling mkb innovatiestimulering haalbaarheid Noord-Nederland 2021 is bekendgemaakt.

Met deze regeling komt er een budget van € 4.487.500 beschikbaar om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren.

Aanvragen kunnen van 20 april 2021 tot en met 9 september 2021 worden ingediend.