Er is een wijziging van de regeling Topsector energieprojecten bekendgemaakt. Het betreft een wijziging van de module TSE studies en de module wordt opnieuw opengesteld.

De wijziging betreft een uitbreiding waardoor studies die zich richten op complexe grote procesefficiëntie investeringen nu tevens in aanmerking komen voor subsidie.

Via de wijziging wordt het mogelijk om de voorbereiding van de investering te versnellen en de kwaliteit van het investeringsplan te verhogen zodat besluitvorming over de investering en de financiering daarvan kan worden versneld. Omdat de procesefficiëntiestudies gericht zijn op complexe verbeteringen in de processen van bedrijven, is de minimale omvang van de subsidie gesteld op € 50.000 per project.

De module TSE studies wordt opengesteld voor de periode van 15 september 2021 tot en met 14 december 2021. Het totaalbudget is € 7,5 miljoen.