Er is een wijziging van de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw bekendgemaakt. Het doel van de regeling is het bevorderen van investeringen in energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw.

De wijziging betreft het toevoegen van enkele investeringen die ook in aanmerking komen voor subsidie. Het betreft de volgende investeringen:

  • Hoge druk vernevelingsinstallatie voor kaskoeling, met een druppelgrootte van maximaal 5 micrometer.
  • Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating.
  • Vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen.

Door deze investeringen in de regeling op te nemen kunnen meer kassen gaan voldoen aan de eisen voor een Groenlabelkas. De extra openstelling is van 18 juni 2021 tot en met 1 december 2021. Het subsidieplafond is € 7 miljoen.