Kansen voor West opent op 11 oktober 2021 een nieuwe openstelling binnen het ‘VPdelta+: Innovatieprogramma voor klimaatadaptatie’.

Voor de openstelling is € 800.000 beschikbaar voor de ontwikkeling van klimaatadaptieve innovaties in de gebouwde omgeving. Het betreft innovaties op het gebied van wateroverlast, droogte en hittestress.

In het kader van de openstelling zijn er twee soorten vouchers aan te vragen om gebruik te maken van de expertise en faciliteiten van VPdelta+. De einddatum voor de aanvraag van een voucher is 30 juni 2023.

Ontwikkelingsvoucher

Een ontwikkelingsvoucher kan als eerste worden aangevraagd. Deze voucher wordt door de aanvrager gebruikt als financiële ondersteuning voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten, events en netwerken van VPdelta+. Een ontwikkelingsvoucher bedraagt een maximumbedrag van € 50.000.

De voucher kan worden gebruikt om:

  • De technische haalbaarheid en marktpotentie van een innovatie te beoordelen.
  • De innovatie in een proeftuin te testen en goed te keuren.
  • Matchmaking met een feedback van eventuele eindgebruikers en klanten te realiseren voor bijv. events, demonstraties en delegaties.
  • Training te volgen en coaching te krijgen op het gebied van de ontwikkeling van de onderneming.

Opschalingsvoucher

Daarna kan een opschalingsvoucher worden aangevraagd. Deze voucher wordt door de aanvrager gebruikt als financiële ondersteuning voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten, events en netwerken van VPdelta+. Een opschalingsvoucher bedraagt een maximumbedrag van € 100.000.

De voucher kan worden gebruikt om:

  • Samenwerking met partijen in de regio te vormen om opschaling in de openbare ruimte mogelijk te maken.
  • Een innovatie in de praktijk te vergroten.
  • Training te volgen en coaching te krijgen voor het doorgroeien van de onderneming, inclusief ondersteuning bij het ontwikkelen van businesscases en projectplannen.