EZK heeft een nieuwe openstelling voor de regeling Versterking cyberweerbaarheid bekendgemaakt en er is een wijziging in de regeling doorgevoerd.

Het doel van de regeling is het bevorderen van activiteiten die inzicht geven in de kwetsbaarheden van de IT-infrastructuur en het verrichten van diensten om de cyberweerbaarheid van bedrijven te versterken.

Door de wijziging kunnen nu ook nieuwe samenwerkingsverbanden in aanmerking komen om een beter dekkend stelsel tot stand te brengen.

Van 1 september 2021 tot en met 15 oktober 2021 kunnen aanvragen worden ingediend. Het subsidieplafond voor deze openstelling is € 1 miljoen.