Het Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy wordt opnieuw opengesteld voor het indienen van aanvragen.

Het programma heeft tot doel om in totaal 2 miljoen arme mensen in ontwikkelingslanden te voorzien van aansluiting op moderne energiediensten via samenwerking met de private sector. Alleen niet-gouvernementele organisaties of ondernemingen komen in aanmerking voor subsidie.

De nieuwe openstelling verloopt in twee fasen: eerst van 11 oktober 2021 tot en met 22 november 2021 en dan van 3 januari 2022 tot en met 14 februari 2022. Het beschikbare budget voor de nieuwe openstelling bedraagt € 8 miljoen.

Te ondersteunen activiteiten moeten zijn gericht op de energietoegang voor arme huishoudens en op één van de volgende thema’s: toegang tot schoon koken met hernieuwbare energie, of toegang tot decentrale hernieuwbare elektriciteit.