Er is een wijziging van de Subsidieregeling extra hulp voor de klas bekendgemaakt. De regeling wordt opnieuw opengesteld en is nu ook van toepassing op instellingen in het hoger onderwijs. Ook is de looptijd van de regeling verlengd.

Het doel van de regeling is het verstrekken van een tegemoetkoming in de extra kosten die scholen of instellingen tijdelijk maken om de continuïteit van het onderwijs tijdens de uitbraak van COVID-19 te kunnen waarborgen.

Aanvragen kunnen van 1 mei 2021 tot en met 1 juni 2021 (primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, plafond van € 210 miljoen) en van 1 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021 (hoger onderwijs, plafond van € 30 miljoen) worden ingediend.