De provincie Zeeland heeft een nieuwe openstelling gepubliceerd voor de Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda.

De nieuwe openstelling loopt van 25 november 2021 tot en met 25 maart 2022. Het subsidieplafond voor deze periode is vastgesteld op € 500.000. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000.

Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse economische clusters: industrie en maintenance, havens en logistiek, agrofood en seafood, water en energie, vrijetijdseconomie, zorg, en onderwijs.

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die:

 • Bijdragen aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt.
 • Gericht zijn op de ontwikkeling van een sociale innovatie die betrekking heeft op één of meer van de volgende thema’s.
  • Dynamisch managen.
  • Slimmer werken.
  • Flexibel organiseren.
  • Co-Creatie sectoren.
  • Werknemer in eigen kracht.
  • Mobiliteit leren en ontwikkelen.
  • Duurzame inzetbaarheid.
  • Leven lang leren en ontwikkelen.
  • Waarbij een methodiek wordt ontwikkeld die overdraagbaar is.