De provincie Noord-Holland heeft een nieuwe openstelling gepubliceerd voor de Regeling uitvoering van LEADER-projecten.

Met de regeling wil de provincie bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland. De regeling heeft alleen betrekking op het gebied De Kop van Noord-Holland.

Tijdens de openstelling kan subsidie worden aangevraagd voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de thema’s:

  • Tijdig vooruitkijken op demografische veranderingen.
  • Bevorderen van circulaire economie, biobased economy en duurzame energie;
  • Het vergroten en verbeteren van de toeristische infrastructuur.

De openstelling loopt van 6 december 2021 tot en met 10 februari 2022. Voor deze periode is een budget van € 634.000.