De Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 is gewijzigd om de toevoeging van een nieuwe compensatieperiode en enkele technische aanpassingen.

Het doel van de regeling is bij te dragen aan de instandhouding van zwembaden en ijsbanen die getroffen zijn door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Aanvragen voor de compensatie van het exploitatietekort over de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 kunnen van 16 augustus 2021 tot en met 17 oktober 2021 worden ingediend. Het totale beschikbare budget is € 80 miljoen.