Er is een wijziging van de Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen bekendgemaakt.

De regeling is gericht op het verbeteren van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs vanwege de uitbraak van Covid-19. Ook wordt hiermee de bouw- en installatiebranche gestimuleerd.

De regeling verstrekt specifieke uitkeringen aan gemeenten voor projecten over het verbouwen van bestaande schoolgebouwen in het funderend onderwijs waarin in ieder geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen worden getroffen om het binnenklimaat te verbeteren. Ook maatregelen met betrekking tot ventilatie van schoolgebouwen vallen hieronder.

Het totale budget is € 360 miljoen. De nieuwe aanvraagperiode loopt van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.