De provincie Gelderland, de Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland, ofwel OPOOST, heeft een nieuwe openstelling bekendgemaakt.

Het gaat om de openstelling voor de onderdelen ‘Slimme CO2-reductie’ en ‘Grote R&D-samenwerkingsprojecten’. De openstelling loopt van 1 februari 2021 tot en met 1 maart 2021. Per onderdeel en per provincie gelden voor deze periode de volgende subsidieplafonds:

  • Slimme CO2-reductie:
    • € 4 miljoen voor zover de activiteiten waar de provincie Gelderland baat bij heeft.
  • Grote R&D-samenwerkingsprojecten:
    • € 1,5 miljoen voor zover de activiteiten die voor nut komen aan de provincie Gelderland.
    • € 1 miljoen voor de activiteiten waar de provincie Overijssel baat bij heeft.