Er is een wijziging van de regeling Internationaal innoveren bekendgemaakt. Het doel van de regeling is het financieel ondersteunen van de Nederlandse deelname aan internationale innovatieprojecten, dat wil zeggen een EUREKA-innovatieproject, PENTA-innovatieproject, ITEA3-innovatieproject, AI-innovatieproject of Global Stars-innovatieproject.

De wijziging is de toevoeging van een nieuw onderdeel ‘waterstof-innovatieprojecten’.  De subsidiemodule voor de uitvoering van waterstof-innovatieprojecten wordt opengesteld van 15 november 2021 tot en met 18 januari 2022 met een subsidieplafond van € 2 miljoen.

Ook is er een nieuwe openstelling voor Global Stars-innovatieprojecten bekendgemaakt. Dit onderdeel wordt opengesteld van 24 september 2021 tot en met 21 december 2021. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 925.000. De thema’s van de innovatiesamenwerking zijn ‘High Tech’ en ‘Circular Economy’.