Er zijn een wijzigingen in de regeling Topsector energieprojecten bekendgemaakt.

TSE Industrie

De module TSE Industrie is gericht op het onderwerp energie- en klimaatinnovatieprojecten binnen de industrie. Hiermee wordt invulling gegeven aan de zogenaamde industrie MMIP’s. De TSE Industrie wordt opnieuw opengesteld van 6 juli 2021 tot en met 14 september 2021.

  • Het subsidieplafond voor het thema ‘MMIP 6 – Sluiting van industriële ketens’, ‘MMIP7 – Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem’ en ‘MMIP 8 – Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen’ is vastgesteld op € 3 miljoen.
  • Het subsidieplafond voor het thema ‘Klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart’ is € 3,36 miljoen.

MOOI

Via de module MOOI komen projecten betreffende onderzoek en ontwikkeling van producten en diensten voor subsidie in aanmerking. Ook komen andere activiteiten voor subsidie in aanmerking, als deze een bijdrage aan het project kunnen leveren. Omdat voor de realisatie van de Missies, waarop deze projecten betrekking hebben, het vormen van samenwerkingsverbanden essentieel is, stimuleert de subsidiemodule MOOI nieuwe samenwerkingsvormen die multidisciplinair van aard zijn.

De subsidiemodule MOOI wordt opengesteld van 6 juli 2021 tot en met 7 september 2021. Het subsidieplafond is voor ‘Missie A en C: Systeemoplossingen inpassing grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit’ vastgesteld op € 13,8 miljoen.

DEI+

De DEI+ is opengesteld vanaf 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022. Het subsidieplafond was vastgesteld op € 76,6 miljoen. Omdat er meer aanvragen zijn voor de DEI+ dan verwacht, is het subsidieplafond verhoogd naar € 126,6 miljoen.