De zesde en zevende openstelling van het Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018-2022 zijn bekendgemaakt.

Het doel van het fonds is het ondersteunen van activiteiten op het gebied van mensenrechten en private sectorontwikkeling die strekken tot het tegengaan van kinderarbeid voor 2025.

Aanvragen voor de zesde openstelling kunnen van 1 februari 2022 tot en met 7 april 2022 en voor de zevende openstelling van 2 juni 2022 tot en met 13 oktober 2022 worden ingediend.

Voor de zesde openstelling is € 3,8 miljoen beschikbaar. Voor de zevende openstelling is er € 3,6 miljoen beschikbaar.