Het Small Business Innovation Research Programma heeft een nieuwe oproep ‘Innovaties duurzaam erfgoed’ bekendgemaakt. De oproep is gericht op plannen voor de verduurzaming van monumentaal erfgoed in Nederland.

RCE vraagt ondernemers in de creatieve en de innovatieve sector met de oproep om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen voor het duurzaam verwarmen van monumentale gebouwen.

De RCE zoekt naar ideeën die warmteverliezen maximaal verminderen en die warmte zo duurzaam mogelijk opwekken, om zo bij te dragen aan een maximale vermindering van de CO2-uitstoot. Innovaties kunnen zich zowel op product- als op dienstniveau richten.

De oproep is voor SBIR-fase 1, ofwel haalbaarheidsonderzoek. Het maximumbedrag per onderzoek bedraagt € 25.000. Voor fase 1 is in totaal een budget van € 200.000 beschikbaar. Offertes kunnen tot en met 20 augustus 2021 worden ingediend.