De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling scan verduurzaming wagenpark en de Subsidieregeling stimuleren slim en duurzaam vrachtvervoer bekendgemaakt.

Subsidieregeling scan verduurzaming wagenpark

Deze regeling is gericht op het verduurzamen van het goederenvervoer over de weg.

Subsidie kan worden aangevraagd door ondernemingen die zijn gevestigd in Overijssel. Minimaal 25% van de vrachtvoertuigkilometers van het wagenpark van een aanvrager moet plaatsvinden in Overijssel.

De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 3000 per aanvraag. Het subsidieplafond is in totaal € 75.000. Aanvragen kunnen vanaf 1 juni 2021 worden ingediend.

Subsidieregeling stimuleren slim en duurzaam vrachtvervoer

Deze regeling is voor slimme logistieke oplossingen, die leiden tot minder transportbewegingen met vrachtwagens en bestelbussen over de weg.

Subsidie kan worden aangevraagd door ondernemingen die zijn gevestigd in Overijssel.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende activiteiten die slim en duurzaam vrachtvervoer in Overijssel stimuleren:

  • Ondersteuning bij het uitwerken van ideeën tot een projectplan.
  • Het uitvoeren van een verkennend onderzoek.
  • Technisch, financieel of juridisch advies ten aanzien van een uitgewerkt projectplan.
  • Marktverkenning op het identificeren van partijen die geïnteresseerd zijn om gebruik te gaan maken van de slimme of duurzame logistieke oplossing.
  • Projectondersteuning bij het implementeren van logistieke oplossingen.

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5000 per aanvraag. Het totale subsidieplafond is € 50.000. Aanvragen kunnen vanaf 1 juni 2021 worden ingediend.