EZK heeft de regeling Ambachts-ondernemerschapsprojecten bekendgemaakt.

Het doel van deze regeling is bijdragen aan de vergroting van de instroom van nieuwe ondernemers in ambachtsondernemingen, verbetering van ondernemerschapsvaardigheden en professionalisering en innovatie van bedrijfsprocessen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door belangenorganisaties voor ambachtsondernemingen. Een ambachtsonderneming is een onderneming die zich bezighoudt met het uitoefenen van een beroep dat past binnen de lijst met ambachtsberoepen. Het gaat om bedrijven binnen de beroepssegmenten bouw, dierverzorgend, gebouwverzorgend, medische hulpmiddelen techniek, productie, reparatie, uiterlijke verzorging en voeding.

Aanvragen kunnen naar verwachting van 3 januari 2022 tot en met 28 februari 2022 worden ingediend. Het beschikbare budget voor de openstelling is € 1.077.681.