Er is door het EZK een nieuwe regeling bekendgemaakt voor professionalisering van aanbestedingen, regeling Beter Aanbesteden. Deze nieuwe regeling heeft als doel het verder professionaliseren van de aanbestedingspraktijk van zowel gemeenten als mkb-ondernemingen.

Gemeenten, mkb-ondernemers, brancheorganisaties of ondernemersverenigingen kunnen in aanmerking komen voor deze nieuwe subsidie. De subsidie bedraagt een maximum van € 25.000.

Aanvragen kunnen van 15 juni 2022 tot en met 26 september 2022 worden ingediend. Er is een totaalbudget van € 400.000.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het volgende:

  • Verbreden van de essentiële kennis van publieke opdrachtgevers of ondernemers.
  • Stimuleren van de toepassing van essentiële kennis, methodieken, voor publieke opdrachtgevers of ondernemers.
  • Stimuleren van de dialoog en de samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en ondernemers.