Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft de Regeling festivals en publiekspresentaties creatieve industrie bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het bijdragen aan culturele instellingen en organisaties bij het organiseren van grootschalige festivals of uitzonderlijke presentaties binnen de Nederlandse creatieve industrie, met een aanzienlijke publieksfunctie.

Het festival of de presentatie moet bijdragen aan de versterking van de domeinen vormgeving, architectuur of digitale cultuur binnen Nederland. Er moet een publieksstrategie gericht zijn op het bereik van minimaal 1000 bezoekers.

De maximale bijdrage aan een festival of publiekspresentatie bedraagt € 100.000. De eerste oproep staat gepland na de zomer van 2021.