LNV heeft de regeling Innovatieprojecten voor een duurzame visserij en de aquacultuur bekendgemaakt.

Het doel van deze regeling is het bevorderen van innovaties in de visserij- en aquacultuursector om tot een duurzame en toekomstbestendige visserij en aquacultuur te komen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van innovatieprojecten, die betrekking hebben op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling en gericht zijn op de innovatie van visserij- of aquacultuurproducten of de productie daarvan gericht op:

  • De vermindering van de negatieve invloed op klimaat of milieu door visserij- of aquacultuuractiviteiten.
  • De ontwikkeling van andere vangst- of kweekmethoden, die bijdragen aan een duurzamere visserij of aquacultuur.

Aanvragen kunnen van 8 juli 2021 tot en met 15 september 2021 worden ingediend. Het subsidieplafond is € 4,5 miljoen.