De Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland tweede tranche REACT-EU 2021 is bekendgemaakt.

Het doel van deze beleidsregel is het stimuleren van innovatieve projecten op het gebied van groen en digitaal, die zorgen voor een veerkrachtig herstel van de economie in Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel). Op basis van de beleidsregel kunnen innovatieve ondernemingen subsidie aanvragen voor ontwikkelingsprojecten en gedeelde faciliteiten.

De subsidie voor zowel ontwikkelingsprojecten als gedeelde faciliteiten bedraagt maximaal € 5.000.000. Aanvragen kunnen van 15 december 2021 tot en met 15 februari 2022 worden ingediend.

In totaal is € 52 miljoen subsidie te verdelen, waarvan € 32 miljoen voor ontwikkelingsprojecten en € 20 miljoen voor gedeelde faciliteiten.