Er is een Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 bekendgemaakt.

Het doel van deze nieuwe regeling is om met het verstrekken van specifieke uitkeringen provincies en gemeenten in staat te stellen een aantal taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden en nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende aanpak. Gemeenten en provincies komen in aanmerking voor deze uitkering.

De regeling bevat twee specifieke uitkeringen:

  • Een specifieke uitkering voor het uitvoeren van één of meerdere buitenproportionele opgaven. Een buitenproportionele opgave is een bodem- of grondwaterkwaliteitsopgave voor het bevoegd gezag.
  • Een specifieke uitkering voor de aanpak van een oude afspraak.

Het plafond is maximaal € 40 miljoen voor buitenproportionele opgaven en € 23 miljoen voor oude afspraken.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 april tot en met 30 april 2021 voor buitenproportionele opgaven en van 15 oktober tot en met 31 december 2021 voor oude afspraken.