De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2021 bekendgemaakt.

Het doel van deze regeling is het stimuleren van activiteiten die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers in de provincie Noord-Holland.

Subsidie kan worden aangevraagd voor het verrichten van activiteiten die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers in de provincie Noord-Holland.

De subsidie bedraagt maximaal € 10.000. De eerste aanvraagperiode loopt van 31 maart 2021 tot en met 28 oktober 2021. Voor 2021 is er een subsidieplafond van € 500.000.