Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de Regeling Cultuureducatie bekendgemaakt. In totaal is er 10 miljoen euro beschikbaar.

Het fonds wil met deze regeling het ontwikkelen en uitvoeren van eigentijds en vernieuwend cultuureducatief aanbod stimuleren dat aansluit op de vraag van kinderen en jongeren. De regeling bestaat uit de volgende onderdelen:

Cultuureducatie vmbo vso pro

Subsidie kan worden aangevraagd voor cultuureducatieve projecten binnen drie verschillende fases:

  • Fase 1 – kennismaken en uitproberen: stimuleert het fonds dat scholen en culturele instellingen met elkaar kennismaken en samen leren over wat wel en niet werkt bij het vormgeven van cultuureducatieve activiteiten, passend bij de leerling. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 per project. Aanvragen kunnen worden ingediend van 24 augustus 2021 tot en met 28 maart 2024.
  • Fase 2 – samen ontwikkelen; stimuleert het fonds dat scholen en culturele instellingen samen cultuureducatieve activiteiten ontwikkelen en uitvoeren die passen bij leerlingen van vmbo, vso en pro, waarmee het creatief vermogen van de leerlingen bevorderd wordt, en er meer geschikt cultuureducatief aanbod ontstaat voor vmbo, vso en pro. De subsidie bedraagt maximaal € 80.000 per project. Aanvragen kunnen worden ingediend van 24 augustus 2021 tot en met 28 maart 2024.
  • Fase 3 – resultaten verduurzamen: stimuleert het fonds dat culturele instellingen hun cultuureducatieve projecten voor het vmbo, vso en pro kunnen verduurzamen en passend bij leerlingen van een specifieke school kunnen uitvoeren. De subsidie bedraagt maximaal € 80.000 per project. Aanvragen kunnen worden ingediend van 10 januari 2022 tot en met 28 maart 2024.

Middelbaar beroepsonderwijs

Het fonds bevordert lokale samenwerking op het gebied van cultuureducatie tussen culturele instellingen, mbo-instellingen en mbo-studenten, en daaruit voortkomend modern aanbod dat aansluit bij studenten en hun culturele ontwikkeling een impuls geeft.

De subsidie bedraagt maximaal € 55.000 per project. Aanvragen kunnen van 24 augustus 2021 tot en met 1 februari 2024 worden ingediend.