Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Subsidieregeling nazorg mbo 2022/2023 bekendgemaakt. Deze nieuwe regeling is de opvolger van de Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022.

Met deze nieuwe regeling kunnen mbo-instellingen gediplomeerde schoolverlaters tot 27 jaar ondersteunen bij het vinden van werk of een vervolgopleiding. In aanmerking komen mbo-instellingen. De nazorg moet in 2022 en 2023 worden geboden. De nazorg bestaat deels uit persoonlijk en direct contact tussen de gediplomeerde schoolverlater en de instelling.

Aanvragen kunnen van 10 november 2021 tot en met 24 december 2021 worden ingediend. Voor de regeling is een totaalbudget van € 10,5 miljoen beschikbaar. Als er na de eerste aanvraagperiode nog budget beschikbaar is, kan opnieuw worden aangevraagd van 15 maart 2022 tot en met 26 april 2022.