De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021 bekendgemaakt.

Doel van deze regeling is het stimuleren van de verduurzaming van sportaccommodaties in de provincie Noord-Holland. Voor 2021 is het plafond € 150.000.

Subsidie wordt verstrekt voor de kosten van de volgende investeringen, voor zover deze leiden tot verduurzaming van een sportaccommodatie:

  • LED verlichting;
  • zonnepanelen;
  • het aanbrengen en/of verbeteren van isolatiemateriaal.

Aanvragen kunnen van 1 maart tot en met 31 december 2021 worden ingediend.