De provincie Drenthe heeft de Uitvoeringsregeling kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 bekendgemaakt, deze geldt voor de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Het doel van de nieuwe regeling is om de mobiliteit naar veelbelovende beroepen in de techniek op gang te brengen en mensen met baanonzekerheid via omscholing een beter perspectief te bieden. Dit moet bijdragen aan een weerbare en wendbare arbeidsmarkt en de versterking van de economische structuur in Noord-Nederland.

De Uitvoeringsregeling valt uiteen in de volgende deelregelingen:

  • Deelregeling scholing zittend personeel op gezamenlijk initiatief werkgever en werknemer: Heeft als doel het zittend personeel binnen de branches/sectoren toekomstbestendig te scholen om dus de ontwikkelingen in de branches/sectoren bij te kunnen houden. Er wordt 50% subsidie verstrekt aan de werkgever tot een maximum van € 500 per werknemer die de opleiding gaat volgen.
  • Deelregeling persoonlijke scholing op initiatief van zittend personeel of uitzendkracht: Heeft als doel het zittend personeel of uitzendkrachten binnen de branches/sectoren toekomstbestendig te scholen om dus de ontwikkelingen in de branches/sectoren bij te kunnen houden.
  • Deelregeling zij-instroom: Heeft tot doel de branche/sector vitaal te houden en een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de personeelstekorten in verschillende branches/sectoren. Er wordt 50% subsidie verleend tot een maximum van € 2500 per werkzoekende.
  • Deelregeling begeleiding van een zij-instromer: Heeft tot doel de branche/sector vitaal te houden en een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de personeelstekorten in bepaalde branches/sectoren door zij-instroom te bevorderen. Er wordt een subsidiebedrag verstrekt met een maximum van € 1200.