Noordelijke ondernemers die alleen of samen aan een nieuw product, dienst of proces werken, kunnen hiervoor vanaf 15 november 2021 subsidie aanvragen.

Het doel van de regeling is om bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland te helpen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen, maar ook om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen en toe te passen.

De tweede ronde van deze regeling volgt op het succes van dit voorjaar geopende Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021. Voor de tweede ronde is een budget van € 8,5 miljoen beschikbaar.