De regeling Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb is bekendgemaakt en deze regeling heeft als doel het ondersteunen van mkb-ondernemingen door enerzijds laagdrempelig en integraal inzicht te bieden in het potentieel van maatregelen gericht op energiebesparing of CO2-reductie van de onderneming, en anderzijds de ondernemer te helpen om duidelijke maatregelen uit te voeren.

Subsidie kan verkregen worden voor:

  • de gemaakte kosten voor het advies van een energieadviseur, opgesteld na 2 augustus 2021, over verduurzamingsmaatregelen voor het bedrijfspand of voor de bedrijfsvoering van die mkb-onderneming, als het advies aan de mkb-onderneming is opgesteld vóór het in opdracht geven van de verduurzamingsmaatregelen;
  • de gemaakte kosten voor de ondersteuning door een energieadviseur of energieregisseur bij het uitvoeren van één of meer verduurzamingsmaatregelen welke volgen uit het advies.

Aanvragen kunnen van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022 worden ingediend. Het subsidieplafond is in totaal € 28.200.000.