SZW heeft het Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen bekendgemaakt.

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor de kosten voor voorzieningen bedoeld om een dienstbetrekking met een persoon met een structurele functionele beperking aan te gaan of voort te zetten. Voor 2021 is € 6 miljoen beschikbaar. Voor de eerste helft van 2022 is er een budget van € 12 miljoen.

Aanvragen kunnen van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 en van 1 januari 2022 tot en met 31 juni 2022 worden ingediend.