Bouwondernemers kunnen vanaf voorjaar 2022 met subsidie uitstootvrij bouwmaterieel kopen, zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten. Tevens kunnen ze dan subsidie krijgen voor de ombouw of aanpassing van hun materieel van diesel naar waterstof of elektrisch.

Het kabinet wil dat de bouw in 2030 60% minder stikstof en 0,4 megaton minder CO2-uitstoot. De aangekondigde en komend voorjaar startende nieuwe Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel, afgekort SSEB, moet daar aan bijdragen. In 2022 is er € 20 miljoen subsidie beschikbaar voor de SSEB.

Ondernemers kunnen met behulp van deze regeling tot 40% van de aanschafkosten terugkrijgen. Het kabinet wil mkb-bedrijven extra tegemoetkomen: zij kunnen tot 50% subsidie krijgen. Het gaat om de aanschaf van nieuwe machines en bouwvoertuigen met een batterij of op waterstof.

Bouwers kunnen ook oplaadfaciliteiten, zoals bijvoorbeeld batterijcontainers voor op de bouwplaats, aanvragen. Voor ondernemers is er ook een subsidieregeling voor elektrische bestelauto’s, en ook voor uitstootvrije vrachtwagens komt er op korte termijn een regeling. Voor de binnenvaart is een vergelijkbare regeling.