BZK heeft de aangekondigde plannen voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed verder uitgewerkt.

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten is belangrijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom heeft het kabinet € 525 miljoen ter beschikking gesteld voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.

Nieuwe subsidieregeling
De plannen hiervoor zijn nu uitgewerkt. Het grootste gedeelte, € 340 miljoen, wordt besteed aan een nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Hiermee krijgt de verduurzaming van zorg-, sport-, onderwijs- en overheidsgebouwen en ook een deel van de rijksmonumenten een belangrijke impuls.