De provincie Drenthe heeft de Subsidieregeling Frisse start na corona provincie Drenthe bekendgemaakt.

Het doel van deze regeling is de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe te versterken, door organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers in staat te stellen om hun sociaal-culturele activiteiten te organiseren.

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door Drentse gemeenten. De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald. In totaal is € 675.000 te verdelen. Aanvragen kunnen van 10 februari 2021 tot 1 juli 2021 worden ingediend.